Alcohol controle

Het Belgische Polis-Service en het Amerikaanse Intoximeters hebben de handen in mekaar geslagen om de verschillende Alco-Sensors met aanverwante dienstverlening aan te bieden aan de Belgische ondernemingen en overheid (politie).

 

 

De Alco-sensor FST1 is ideaal voor bedrijven en vooral voor transportbedrijven die hun werknemers willen testen.
De Alco-sensor FST2 (Sampler) wordt gebruikt door de politie om op een snelle, maar accurate manier selectieve alcoholcontroles uit te voeren.
Voor verdere analyse wordtde Alco-sensor V (Analyse toestel) gebruikt, met de Alco-sensor V Accelerator (Software) kan de opgeslagen data bekeken en verwerkt worden.